SĄDECKIE ŚCIEŻKI - od Ziemi Świętej do Kalifornii - reportaże z 25 krajów

PRZEWODNIKI

Cena:25.00

Za granicą szukałem i nadal szukam sądeckich śladów i rozsianych po świecie ziomków. I jakoś zawsze tak było, że nasze rozmowy na Golden Gate w San Francisco, na Via Dolorosa w Jerozolimie, pod piramidami w Gizie i w fiordach Narwiku, na trybunach stadionu Nou Camp w Barcelonie, na Champs-Élysées i w Lesie Katyńskim czy też nad Prutem w paśmie Czarnohory zawsze schodziły na tematy znad Dunajca, Popradu i Kamienicy…

Prezentowany zbiór artykułów jest wyborem reportaży z minionego ćwierćwiecza i zapisków z odwiedzin dwudziestu pięciu krajów, z zaznaczeniem miejsca i daty ich publikacji w sądecko-krakowskiej prasie. Znaczna ich część jest świadectwem niemałej sądeckiej diaspory i licznych ścieżek wydeptanych przez naszych krajanów.